c04f7bd5-16bc-4749-96e9-63f2af4ed8ec

Видео

Компанийн видео

Туршилт хийх

Савлах

Үйлдвэрлэл

Хөргөгч видео

Дээд талын хөлдөөгч хөргөгч

Доод хөлдөөгч хөргөгч

Гаднах хөргөгч

Нэг хаалгатай хөргөгч

Олон хаалгатай хөргөгч

Агааржуулагчийн видео

Split агааржуулагч

Зөөврийн агааржуулагч

Шалны агааржуулагч

Цонхны агааржуулагч

Угаалгын машин видео

Урд ачаалалтай угаалгын машин

Хос ванны угаалгын машин

Дээд зэргийн ачаалалтай угаалгын машин